Personvern

1. Dataansvarlig

1.1 CasinoChandler – SmartResponse A/S er den dataansvarlige – hvordan kontakter du oss?

CasinoChandler- SmartResponse A/S er dataansvarlig for behandlingen av de personopplysningene som vi har mottatt om deg.
Du finner våres kontaktopplysninger nedenfor:

CasinoChandler – SmartResponse A/S
Vesterbrogade 149, bygn. 9. 5.
1620 København V

CVR-nr.: 25057325
Telefon: +45 3823 7000
Mail: info@smartresponse.dk

1.2 Våres samarbeidspartnere er også dataansvarlige

I det vi har videresendt dine personlige data til våre samarbeidspartnere, er disse også datakontrollere for videre behandling av dataene dine (se avsnitt 3).

2. Formålet med og rettsgrunnlaget for behandlingen av dine personopplysninger

Vi behandler dine personlige opplysninger til følgende formål:

2.1 Markedsføring fra CasinoChandler

CasinoChandler (dataansvarlig) samler inn data på egne vegne. Data samles inn for markedsføringsformål. Markedsføring dekker tilbud og nyhetsbrev på e-post og kampanjer via SMS.

Retslig grunnlag for behandlingen av dine personlige opplysninger er samtykke.

2.2 Sende dine data til våre samarbeidspartnere

CasinoChandler sender dine personlige opplysninger til våre samarbeidspartnere i den utstrekning at dine personlige opplysninger oppfyller partnerens ønsker. Den enkelte partner er da ansvarlig for dataene for dine personlige data under egen kontroll. Våre partnere er oppført i konkurransevilkårene, og angir kontaktskjema (e-post, telefon, tekstmelding), emnet eller emnene for å kontakte brukeren og kontaktens kontakt-epost.

Generelt, for begge formål, blir de innsamlede dataene ikke behandlet for noe annet formål enn det det ble samlet inn for, og som er spesifisert i konkurransevilkårene.

Retslig grunnlag for behandlingen av dine personlige opplysninger er samtykke.

  1. Kategorier av personopplysninger

Vi behandler følgende kategorier av personlig informasjon om deg:

SmartResponse samler og distribuerer ekskluderte data der brukeren har samtykket til dette.

Vi samler ikke inn opplysninger som ikke er beskrevet i vår personopplysninger, og vi samler aldri personopplysninger uten at du har gitt oss denne informasjonen, for eksempel ved å registrere, kjøpe et produkt eller delta i en undersøkelse.

CasinoChandler samler ikke inn og lagrer bestemte kategorier av personlig informasjon (sensitiv informasjon). Vi samler inn vanlig personlig informasjon som navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse, IP-adresse, alder, kjønn og interessepunkter.

Bruk av cookies *

Vær oppmerksom på at du godtar bruken av cookies når du deltar i CasinoChandlers undersøkelser og konkurranser.

CasinoChandler bruker cookies for å gjøre din opplevelse bedre og å bringe relevant innhold til våre undersøkelser og til våre andre kampanjesider.

I de fleste nettlesere kan du endre innstillingene for hvilke cookies som legges på datamaskinen.

* En cookie er et lite stykke data som er lagret i nettleseren din, og kan leses av systemene bak SmartResponse eller en av våre partnere. En cookie er ikke et program som kjører på maskinen din, og en cookie er ikke et virus eller spionprogram

  1. Partners

For å yte den beste servicen bruker vi følgende dataprosessorer:

Google Ltd.

Facebook Ltd.

SendGrid Ltd

Ubivox Danmark ApS.

  1. Overføring til mottakerne i tredjeland, inkludert internasjonale organisasjoner

Vi overfører dine personopplysninger til mottakere utenfor EU og EØS. Det er en programvareutviklingspartner, Crossworkers, i Egypt.

Vi kan angi at overføringen er basert på Kommisjonens standard databeskyttelsesbestemmelser som oppfyller de nødvendige garantiene i artikkel 46 i personopplysningsforskriften.

  1. Hvor din personlige informasjon kommer fra

Din informasjon er samlet på datainnsamlingssteder, vanligvis konkurransesider på nettet eller sider der du kan registrere deg for en tjeneste eller kjøpe et produkt.

Informasjonen din samles kun etter at du har gitt en separat og utvetydig aksept av vilkårene for våre og våre samarbeidspartnere, inkludert denne personvernpolitikken.

  1. Holde dine personlige opplysninger

På dette tidspunktet kan vi ikke si hvor lenge vi vil beholde dine personlige opplysninger.

Vi lagrer kun informasjonen din så lenge den tjener et faktisk og legitimt formål.

Hvis du vil ha dine personlige data slettet fra våre databaser, vil dette bli gjort 2 år etter din forespørsel om dokumentasjonshensyn, jf. Forbrukerombudsmannens krav.

Dine data vil ikke bli brukt av oss eller sendt videre til våre partnere i løpet av disse 2 årene.

  1. Rett til å trekke tilbake samtykke

Du har rett til å trekke samtykket til enhver tid.

Du kan gjøre dette ved å kontakte oss på kontaktopplysningene som er oppført ovenfor i punkt 1.

Hvis du velger å trekke samtykket ditt, vil det ikke påvirke lovligheten av behandlingen av personopplysningene dine basert på ditt tidligere innvilget samtykke og frem til tidspunktet for tilbaketrekningen.

Hvis du trekker samtykket ditt, har det virkning fra det tidspunktet du velger å gjøre det.

Hvis du vil ha hjelp til å tilbakekalle ditt samtykke fra partnere som har mottatt dine personlige opplysninger, kan du også kontakte CasinoChandler og vi kontakter dine partnere på dine vegne og ber dem om å slette informasjonen fra deres databaser.

Men ansvaret for å slette informasjonen fra din egen database ligger hos den enkelte partner.

  1. Dine rettigheter

I henhold til databeskyttelsesforordningen har du en rekke rettigheter i forhold til vår behandling av informasjon om deg.

Hvis du vil utøve dine rettigheter, vennligst kontakt oss.

Rett til å se informasjon (rett til tilgang)

Du har rett til å få innblikk i informasjonen vi håndterer om deg, samt en rekke tilleggsopplysninger.

Rett til korrigering (korreksjon)

Du har rett til å få feil informasjon om deg selv korrigert.

Rett til å slette

I spesielle tilfeller har du rett til å få informasjonen din slettet før tidspunktet for generell generell sletting.

Rett til begrensning av behandling

Du kan i visse tilfeller ha rett til å få dine personopplysninger behandlet begrenset.

Hvis du har rett til å få behandlingen begrenset, vil vi i fremtiden bare måtte behandle informasjonen – med unntak av oppbevaring – med ditt samtykke eller med henblikk på rettslige krav, håndhevelse eller forsvar, eller for beskyttelse av en person eller viktig offentlig interesse.

Rett til innvendinger

I noen tilfeller har du rett til å protestere mot vår eller juridiske behandling av dine personlige opplysninger.

Du kan også motsette seg behandlingen av informasjonen din for direkte markedsføring, inkludert profilering.

Rett til å overføre informasjon (dataportabilitet)

I enkelte tilfeller har du rett til å motta dine personlige opplysninger i et strukturert, vanlig og maskinlesbart format, og for å få disse personopplysningene overført fra en datakontrollant til en annen uten hindring.

Du kan lese mer om dine rettigheter i Datatilsynets veiledning om registrerte personers rettigheter, som du finner på www.datatilsynet.dk.

  1. Klager til Datatilsynet

Du har rett til å sende inn en klage til Datatilsynet dersom du er misfornøyd med måten vi behandler dine personopplysninger på.

Du finner Datatilsynets kontaktinformasjon på www.datatilsynet.dk.

  1. Sikkerhet

CasinoChandler har implementert både tekniske og organisatoriske sikkerhetsforanstaltninger for å sikre at informasjonen din ikke ender med uautoriserte personer, misbrukes eller på annen måte behandles i strid med personvernreglene.

Alle personopplysninger er beskyttet bak brannmuren.